Světová konference HORIZONTY CML 2024

 

22. ročník pacientské konference HORIZONTY CML se konal 24. - 26. 5. 2024 ve Vilniusu. Tento světový summit je zaměřen na posilování informovanosti lídrů pacientských organizací na pomoc nemocným s chronickou myeloidní leukemií. Každá ze členských organizací sítě CML Advocates Network může nominovat svého zástupce z řad statutárních zástupců či osob podílejících se na chodu organizace. Cílem summitu je aktualizovat medicínské informace o managementu a prognostiky onemocnění, včetně 1. linie léčby a zejména podrobný přehled přístupů k bezpečnému ukončení léčby a monitorování pacientů v období TFR (remise bez nutnosti terapie)

Delegáti letošní konference měli příležitost vyslechnout přednášky renomovaných expertů v dané oblasti : prof. Jorge Cortese, prof. Andrease Hochhause a doc. Daniely Žáčkové. Stěžejním tématem bylo TFR (Treatment Free Remission, remise bez nutnosti terapie) čili ukončení léčby. K tomuto cíli směřují různé postupy - ukončení léčby z plné dávky či postupné snižování dávky vedoucí k ukončení léčby (model akademické studie HALF, prezentovaný doc. Žáčkovou) podle britského vzoru. Ve své prezentaci  doc. Daniela  Žáčková vyzdvihla přínos spolupráce se spolkem Diagnóza leukemie při zvyšování informovanosti pacientů o klinické studii HALF díky interview ve video-knihovničce na webu spolku.

Pozornost delegátů byla vysoce zaměřena též na novinky v prognostice CML cestou umělé inteligence, prezentované americkým expertem Sin Tiong Ongem a problematiku léčby CML v první linii. Tím určitě nekončí výčet témat v hledáčku pacientských aktivistů: zmírňování nežádoucích účinků léčby inhibitory tyrozinové kinázy, přípravky ve fázi klinických studií, nová data z prvoligové léčby atd. Toto jsou jen inspirační nástiny pro vaše dotazy během příštích  vzdělávacích akcí (Regionálních setkáních). Fotoreportáž z konference naleznete na stránkách:

https://www.facebook.com/diagnoza.leukemie