Aktuality

Jednání Pacientské rady VZP dne 27. 1. 2022

 

Výňatek ze zápisu z jednání Pacientské rady VZP, dne 27. ledna 2022. Za VZP: PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., MUDr Tyblová Eva., MUDr Miková Alena., Ing. Jiří Štěrba, PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová a MUDr. Jaroslav Valvoda CSC, A. Janečková. Za Koalici pro zdraví: J. Petrenko. 

Podnět podala J. Pelouchová za spolek Diagnóza leukemie, z.s. k zamítavému...

Virtuální Den pacientů, rodin a dárců na kongresu EBMT

Kongres Evropské společnosti pro transplantaci kostní dřeně, zamýšlený hybridní formou v Praze, nyní pouze virtuálně, zahrnuje i tradiční “Den pacientů, rodinných příslušníků a dárců” v sobotu 17. března 2022 s účastí on-line. Program bude simultánně překládán do několika jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Předsedkyně spolku Diagnóza...

Kalendář akcí

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., o problematice léčby CLL pojednají prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a MUDr. Adéla Prchlíková. Pozvánky obdrží členové spolku na svoji e-mailovou či...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., o problematice léčby CLL pojednají prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a MUDr. Adéla Prchlíková. Pozvánky obdrží členové spolku na svoji e-mailovou či poštovní adresu. Ostatní zájemci (včetně těch, ke kterým se pozvánka nedopatřením nedostala!) nechť píší či telefonují: +420 728308360 , jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz pro zaslání pozvánky! Akce není určena široké veřejnosti, nýbrž pacientům s leukemií. 

méně
více

Regionální setkání pacientů v Ostravě

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 23. dubna 2022 s přednáškami hematologů z FN Ostrava.  Program pro pacienty s CML bude obsahovat: Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie v r. 2022 a Srovnání výsledků klinických studií u pacientů vhodných...

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 23. dubna 2022 s přednáškami hematologů z FN Ostrava.  Program pro pacienty s CML bude obsahovat: Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie v r. 2022 a Srovnání výsledků klinických studií u pacientů vhodných k vysazení léčby v podání MUDr. Lukáše Stejskala. Pacientům s chronickou lymfocytární leukemií bude věnována přednáška s tematikou různorodosti onemocnění CLL (MUDr. Jana Mihályová) a léčbu CLL "šitou na míru" představí MUDr. Jana Zuchnická. Očekáváme živou debatu k diskuznímu příspěvku, který avizoval pacient s CLL. Předsedkyně spolku J. Pelouchová vystoupí s aktuálním tématem: Nové iniciativy mezinárodních pacientských sítí na podporu nemocných se zhoubným krevním onemocněním. Seznam zájemců se rozrůstá, ačkoliv pozvánky jsou teprve v tisku....

méně
více