Akutní leukémie

Vítejte ve video-knihovničce pacienta s akutní leukémií

Přáním pacientů, kteří si prošli sdělením vážného krevního onemocnění, je zmírnění pozice těch, kteří teprve přijdou. Pro začátek jim alespoň zprostředkovat co nejvíce informací, které napomohou zorientovat se ve složité situaci a inspirovat k dalším otázkám v komunikaci s lékaři. Sdílet podporu a naději.

Úvodní slovo - názor odborníka

Akutní myeloidní leukémie je skupina velmi závažných hematologických onemocnění, které vyžadují bezprostřední specializovanou léčbu. Záměrně píši skupina onemocnění, poněvadž v poslední době se stále více a více ukazuje to, že se skutečně jedná o mnoho onemocnění s různou prognózou, přestože se tato onemocnění projevují obdobně a vypadají podobně i při vyšetření vzorku kostní dřeně pod mikroskopem. Teprve nejmodernější poznatky z oblasti molekulární biologie a molekulární genetiky nám však ukazují, o jak složitá onemocnění se jedná. Ruku v ruce s tím se dostávají do léčby také nové preparáty a postupy. Léčba je většinou náročná a vyžaduje hospitalizaci, někdy je léčba i zakončena transplantací krvetvorných buněk. 

Česká leukemická skupina - pro život (CELL, The CzEch Leukemia Study Group - for Life) vede podrobnou databázi pacientů s akutními myeloidními leukémiemi, která slouží ke zlepšení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění v České republice a umožňuje nám také kooperaci se špičkovými zahraničními pracovišti. 

 

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.;
předseda České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
předseda České leukemické skupiny pro život - CELL, The CzEch Leukemia Study Group - for Life

 

Mgr. MUDr. Cyril Šálek, Ph.D., ÚHKT Praha

1. Akutní leukémie 

2. Příznaky akutní leukémie 

3. Stanovení diagnózy 

4. Léčba její průběh a důsledky 

5. Minimální reziduální nemoc a její důsledky 

6. Spolupráce pacienta 

7. Léčba starších pacientů 

8. Specifika akutní myeloidní leukémie 

9. Specifika akutní lymfoblastové leukémie 

10. Relaps leukémie 

 

MUDr. Jan Vydra, ÚHKT Praha

1. Transplantace pacientů s akutní leukémií 

 

Aktualita z vrcholného fóra Americké hematologické společnosti - ASH 2019

MUDr. Jan Vydra promluvá k českým pacientům z konferenčních prostor v San Diegu, místa konání 62. ročníku kongresu ASH, světového vědeckého fóra v oblasti hematologie. Nastiňuje výhled, jakým se léčba akutní leukemie ubírá a zmiňuje prezentsce výsledků klinických studií s novými kombinačními terapiemi v oblasti AML, zejména u pacientů, kteří nejsou indikování k transplantaci.

Video nahrávka vznikla díky spolupráci spolku Diagnóza leukemie s britskou charitou Leukaemia Care, která poskytla kapacitu filmového štábu pro natočení vzkazu adresovaného českým pacientům.