Bosutinib

Autor: Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
Rukopis recenzovali: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. a doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

Bosutinib (preparát Bosulif, výrobce Pfizer)

Z dosavadních studií je zřejmé, že bosutinib je alespoň tak účinný jako imatinib. Je vhodný pro léčbu CML ve všech fázích ve druhé linii po selhání jednoho nebo dvou jiných preparátů. Bosutinib má ve srovnání s ostatními TKI střední riziko interakcí s jinými léky. Tato rizika samozřejmě lékaři při zahájení léčby bosutinibem pečlivě zváží. Pro nasazování nových léků však platí doporučení tyto konzultovat s ošetřujícím hematologem.
 

Způsob užívání

Bosutinib se podává jednou denně obvykle v dávce 500mg. Při nežádoucích účincích lze dávku snížit až na 300mg denně. Během užívání bosutinibu se nedoporučuje užívat léky určené ke snížení tvorby žaludečních kyselin, protože nedostatek žaludečních kyselin nepříznivě ovlivňuje vstřebávání bosutinibu. Pokud má nemocný potíže, pro které musí léky proti žaludeční kyselině užívat, doporučuje se užívat krátkodobě působící léky a užít je až alespoň 2 hodiny po užití bosutinibu.
 

Nežádoucí účinky

Jsou vypsány v tabulce. Během prvních týdnů jsou to zejména změny v krevním obraze (pokles leukocytů, trombocytů nebo rozvoj chudokrevnosti). Při řešení těchto nežádoucích účinků musí lékař pacienta kontrolovat častěji, někdy musí podat růstové faktory k povzbuzení tvorby bílých krvinek nebo dokonce transfuze červených krvinek nebo destiček. Z dlouhodobých nežádoucích účinků se u bosutinibu vyskytují zejména zažívací potíže (bolesti břicha, nevolnost až zvracení) a zejména průjmy, které postihují většinu nemocných. Dále se mohou vyskytnout kožní alergické reakce, bolesti hlavy nebo teploty. Při vyšetření biochemických parametrů lékař může zjistit zvýšení jaterních nebo pankreatických testů. V naprosté většině případů pro tyto laboratorní změny není nezbytné léčbu přerušovat nebo ukončit. Výjimečně může dojít přímo k zánětu slinivky břišní a v tom případě se léčba ukončit musí.