Nežádoucí účinky

Jak se vypořádat s vedlejšími účinky léčby CML
Imatinib, nilotinib a dasatinib: Jak se vypořádat s vedlejšími účinky léčby chronické myeloidní leukémie (CML)
Ve dnech 27. – 29. června 2008 se v italském Bavenu konala 6. mezinárodní konference pro zástupce pacientů s
onemocněním CML „Nové obzory v léčbě rakoviny“. V rámci této akce zazněla obsažná přednáška o nových léčivých
přípravcích pro pacienty s CML: imatinibu (Glivec®), dasatinibu (SprycelTM) a nilotinibu (Tasigna®) od onkologické
zdravotní sestry Carolyn Blasdelové, pracující u Dr. Briana Drukera, jednoho z předních expertů na CML v Oregon
Health & Science University v Portlandu, USA.

Materiál ke stažení: Jak se vypořádat s vedlejšími účinky CML