CML a COVID-19

CML Advocates Network - síť pacientských organizací na pomoc nemocným s CML - monitoruje informace týkající se onemocnění COVID-19 v celém světě s cílem zprostředkovat preventivní doporučení pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií.

Materiál ke stažení níže:
Nový koronavirus a choroba COVID-19 Informace pro pacienty trpící chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi. Aktuální k 8. březnu 2020.

 

Zprávy o COVID-19 jsou všudypřítomné.  Přesto, pro nemocné s CML zůstávají nezodpovězené otázky ve vztahu CML a onemocnění COVID-19: zda léčbu TKI přerušit, jak harmonizovat kontroly? Odborný návod, co dělat v případě podezření na nákazu, možné lékové interakce TKI a jiných léčivých přípravků apod. Při nedostatku dat je to nelehký úkol i pro specialisty na léčbu CML. 

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. se opřela o rešerši literatury a poznatky z vlastní klinické praxe na IHOK FN Brno a na podnět členů spolku Diagnóza leukemie zpracovala autorský materiál pro lepší informovanost pacientů s CML i jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů.

Materiál ke stažení níže:
Informace pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií (CML) v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.