Výzva

O ICBCC

Koalice několika zainteresovaných subjektů – Mezinárodní koalice proti nádorovému onemocnění krve během pandemie covidu-19 (International COVID-19 Blood Cancer Coalition) – vyzývá osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti zdravotní politiky a péče, aby imunokompromitovaným pacientům s nádorovým onemocněním krve umožnily přístup k život zachraňujícím možnostem léčby a aby usilovaly o změny, které zajistí uspokojení potřeb těchto pacientů v širším kontextu a zejména během pandemie covidu-19.

Zatímco se rozvolňují omezení spojená s pandemií covidu-19 a život se vrací pro mnohé z nás ve společnosti k novému normálu, životy imunokompromitovaných pacientů s nádorovým onemocněním krve zůstávají ohroženy, neboť se u více než 1 ze 4 pacientů nevytváří protilátky proti covidu-19, dokonce ani po plně ukončeném očkování.

Těmto pacientům hrozí vysoké riziko nákazy, závažný průběh nemoci a úmrtí a trpí psychickými problémy, které vznikají jako vedlejší účinky v důsledku dlouhodobé izolace.

Abychom pomohli změnit zdravotní politiku a ochránili ty, kteří se sami ochránit nemohou, Mezinárodní koalice proti nádorovému onemocnění krve během pandemie covidu-19 (ICBCC) VÁS vyzývá k následujícímu:

  • Zajistěte přístup k preexpoziční a postexpoziční profylaxi a antivirotikům pro vysoce rizikové imunokompromitované pacienty s nádorovým onemocněním krve.
  • Zajistěte těmto pacientům přístup k očkování a dodatečným dávkám.
  • Usnadněte vysoce rizikovým imunokompromitovaným pacientům přístup k testování na covid-19 s rychlými výsledky.
  • Prosazujte přístup k psychologickým a psychologicko-onkologickým službám především pro imunokompromitované pacienty s nádorovým onemocněním krve, kteří se i navzdory rozvolňování bezpečnostních opatření pro veřejnost potřebují i nadále chránit.
  • Umožněte a podporujte specifický výzkum covidu-19 ve vztahu k imunokompromitovaným pacientům s nádorovým onemocněním krve a rovněž výzkum stávajících i budoucích možností léčby antivirotiky a monoklonálními protilátkami.
  • Urychlete klinické studie zkoumající možnosti léčby těmito protilátkami a antivirotiky nové generace.

  
Materiály ke stažení níže