Dodržování léčby

Léčba CML představuje pro pacienty výzvu v podobě dlouhodobého, každodenního užívání léku. Důvody, proč je nutné dodržovat léčebný režim, vysvětluje Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. v přednášce na téma Význam spolupráce nemocných s CML pro výsledek léčby inhibitory tyrosinové kinázy.
Délka videa 35 min.


Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Edgar.faber@fnol.cz

 

Dodržování léčby přednáška

Dodržování léčby animace