Dasatinib

Autor: Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
Rukopis recenzovali: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. a doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

Dasatinib (preparát Sprycel výrobce Bristol-Myers Squibb)

Je při testování ve zkumavce účinnější na leukemické buňky než imatinib. Je vhodný pro léčbu CML ve všech fázích v první linii nebo v dalších liniích po selhání jednoho nebo dvou jiných preparátů. V České republice nicméně není schválena jeho úhrada pojišťovnami v první linii léčby v chronické fázi CML. Toto omezení může být v budoucnu zrušeno. Dasatinib účinkuje na řadu dalších cílů a má například účinky i na obranyschopnost (imunitní systém).
 

Způsob užívání

Dasatinib se obvykle podává jednou denně bez ohledu na jídlo v dávce 100mg. V některých situacích se doporučuje vyšší dávka, až 140mg a jindy lékař rozhodne dávku (většinou kvůli nežádoucím účinkům) snížit na 80 až 40mg denně. Během užívání dasatinibu se nedoporučuje užívat léky používané ke snížení tvorby žaludečních kyselin, protože nedostatek žaludečních kyselin nepříznivě ovlivňuje vstřebávání dasatinibu. Pokud má nemocný potíže, pro které musí léky proti žaludeční kyselině užívat (např. pálení žáhy nebo léčba vředové choroby), doporučuje se užívat krátkodobě působící léky a užít je až alespoň 2 hodiny po užití dasatinibu.
 

Nežádoucí účinky

Jsou vypsány v tabulce. Během prvních týdnů jsou to zejména změny v krevním obraze (pokles leukocytů, trombocytů nebo rozvoj chudokrevnosti). Při řešení těchto nežádoucích účinků musí lékař pacienta kontrolovat častěji, někdy musí podat růstové faktory k povzbuzení tvorby bílých krvinek nebo dokonce transfuze červených krvinek nebo destiček. Z dlouhodobých nežádoucích účinků se u dasatinibu vyskytují zejména plicní výpotky (tj. zadržení nadměrného množství tekutiny v pohrudniční dutině). Ty se projevují zejména dušností a suchým dráždivým kašlem. Nemocný by měl tyto potíže telefonicky ohlásit svému hematologovi a domluvit si dřívější kontrolu například v případě, že po přeléčení běžné infekce dýchacích cest u něj přetrvává neúměrně dlouho kašel. Často bývá současně dušnost a nárůst hmotnosti.