Hematoonkologická centra

Fakultní nemocnice Brno
Interní hematoonkologická klinika
Nemocnice Bohunice, Jihlavská 20
625 00 Brno
přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno:
Prof. MUDr. Jiří Mayer , CSc.
 
ústředna +420 53223 1111
Fakultní nemocnice Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika 
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové
přednosta IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové a lékařské fakulty UK
Prof. MUDr. Pavel Žák, , Ph.D.
 
ústředna +420 495 831 111
Fakultní nemocnice Olomouc
Hemato-onkologická klinika
I.P.Pavlova 185/6,
779 00 Olomouc
přednosta Hemato-onkologické kliniky FN a lékařské fakulty UP:
prof. MUDr. Tomáš Papajík , CSc.
 
Tel: +420 488 443 296
Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko-onkologické oddělení
alej Svobody 80
304 60 Plzeň - Lochotín
primář hematologicko-onkologického oddělení I. interní kliniky a LF UK v Plzni
MUDr. Pavel Jindra , Ph.D.
 
Tel: +420 377103 111
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
I. interní klinika VFN a 1.LF UK
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
přednosta I. interní kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK:
Prof. MUDr. Marek Trněný
 
ústředna +420 224 961 111
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
U Nemocnice 2094/1
128 08 Praha 2
ředitel:
Prof. MUDr. Petr Cetkovský , Ph.D., MBA
 
přednostka klinického úseku:
MUDr. Hana Klamová , CSc.
 
ústředna +420 221 977 111
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oddělení klinické hematologie
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
přednosta interní hematologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady:
Prof. MUDr. Tomáš Kozák , Ph.D., MBA
 
ústředna +420 267 161 111
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
přednosta Kliniky hematoonkologie:
Prof. MUDr. Roman Hájek , CSc.
 
ústředna +420 597 371 111