Otázky a odpovědi

Na Vaše otázky týkající se problematiky chronické lymfocytární leukemie odpovídá MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (I. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha).


Dotazy, které zašlete emailem na adresu janapel@centrum.cz budou anonymizovány a zveřejněny v této rubrice společně s odpovědí MUDr. Obrtlíkové. Za vznikem nové rubriky stojí záměr poskytnout co nejvíce informací nad rámec konzultace v ordinaci a propojit to, co nám lékaři chtějí říci s tím, co my pacienti chceme slyšet.

 

MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (I. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha).