MDS Myelodysplastický syndrom

Vítejte ve video-knihovničce pacienta s myelodysplastickým syndromem!

Poslechněte si výklad odborníků na léčbu myelodysplastického syndromu určené nemocným i jejich příbuzným v roli pečovatelů. Poznejte osobnosti české vědecké skupiny pro léčbu MDS a nahlédněte do výzkumných laboratoří. Seznamte se s názorem klinického psychologa, jak se pacient vyrovnává s nemocí a jaké jsou jeho potřeby v obtížných fázích onemocnění.

Sledujte rozšíření knihovničky o nová témata a staňte se informovaným pacientem!

 

Úvodní slovo odborníka na léčbu MDS

Milí přátelé, dostává se Vám do rukou unikátní vzdělávací program spolku Diagnóza leukemie, jenž chce novou formou oslovit nemocné s myelodysplastickým syndromem. Přední odborníci, kteří se specializují na diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění, Vás cestou krátkých prezentaci na videu seznamují se základními příznaky nemoci, diagnostickými metodami včetně možnosti využití nejmodernějších postupů molekulární genetiky, s prognózou a s různými léčebnými přístupy k myelodysplastickému syndromu. Dozvíte se také bližší údaje o organizaci péče o nemocné s touto nemocí a o tom, kde se můžete dozvědět další údaje o své chorobě. Doufám, že tento projekt pomůže ke zlepšení informovanosti nemocných s myelodysplastickým syndromem a tím i ke zlepšení léčby a současně zvýší i Váš zájem o členství v pacientské organizaci.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
za výkonný výbor Czech MDS Group
 

1. prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc: Úvod do problematiky MDS

2. prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.: Diagnostika MDS

3. doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.: Léčba MDS

4. Mgr. Monika Beličková, Ph. D.: Výzkum MDS

5. Mgr. Alexandra Škrobánková: Psychologická podpora pacienta

6. MUDr. David Starostka, Ph.D.: Úvod do problematiky léčby myelodysplastického syndromu

7. doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.: Současné možnosti v léčbě myelodysplastického syndromu

8. MUDr. Lukáš Stejskal: Riziko infekčních komplikací u pacientů s MDS a jak jim předcházet

9. MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.: Současné možnosti léčby myelodysplastického syndromu

10. MUDr. Benjamín Víšek: Význam transplantací u MDS