MDS Myelodysplastický syndrom

Vítejte ve video-knihovničce pacienta s myelodysplastickým syndromem!

Poslechněte si výklad odborníků na léčbu myelodysplastického syndromu určené nemocným i jejich příbuzným v roli pečovatelů. Poznejte osobnosti české vědecké skupiny pro léčbu MDS a nahlédněte do výzkumných laboratoří. Seznamte se s názorem klinického psychologa, jak se pacient vyrovnává s nemocí a jaké jsou jeho potřeby v obtížných fázích onemocnění.

Sledujte rozšíření knihovničky o nová témata a staňte se informovaným pacientem!

 

Úvodní slovo předsedy odborné skupiny na léčbu MDS

Milí přátelé, dostává se Vám do rukou unikátní vzdělávací program spolku Diagnóza leukemie, jenž chce novou formou oslovit nemocné s myelodysplastickým syndromem. Přední odborníci, kteří se specializují na diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění, Vás cestou krátkých prezentaci na videu seznamují se základními příznaky nemoci, diagnostickými metodami včetně možnosti využití nejmodernějších postupů molekulární genetiky, s prognózou a s různými léčebnými přístupy k myelodysplastickému syndromu. Dozvíte se také bližší údaje o organizaci péče o nemocné s touto nemocí a o tom, kde se můžete dozvědět další údaje o své chorobě. Doufám, že tento projekt pomůže ke zlepšení informovanosti nemocných s myelodysplastickým syndromem a tím i ke zlepšení léčby a současně zvýší i Váš zájem o členství v pacientské organizaci.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
předseda výkonného výboru Czech MDS Group
a předseda výboru České hematologické společnosti ČLS JEP.

1. prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc: Úvod do problematiky MDS

2. prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.: Diagnostika MDS

3. doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.: Léčba MDS

4. Mgr. Monika Beličková, Ph. D.: Výzkum MDS

5. Mgr. Alexandra Škrobánková: Psychologická podpora pacienta

6. MUDr. David Starostka, Ph.D.: Úvod do problematiky léčby myelodysplastického syndromu

7. doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.: Současné možnosti v léčbě myelodysplastického syndromu

8. MUDr. Lukáš Stejskal: Riziko infekčních komplikací u pacientů s MDS a jak jim předcházet

9. MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.: Současné možnosti léčby myelodysplastického syndromu

10. MUDr. Benjamín Víšek: Význam transplantací u MDS