Vítejte ve video-knihovničce pacienta s chronickou lymfocytární leukemií!

Zde naleznete odpovědi na své otázky, týkající se podstaty onemocnění, příznaků, prognózy CLL a individualizace léčby. Poslechněte si výklad odborníků na léčbu CLL adresovaný nemocným i jejich příbuzným v roli pečovatelů. Poznejte osobnosti české vědecké skupiny pro léčbu chronické lymfocytární leukemie a nahlédněte do výzkumných laboratoří. Sledujte rozšíření knihovničky o nová témata a staňte se informovaným pacientem!

Úvodní slovo - stanovisko pacienta

Chronická lymfocytární leukemie je nejrozšířenějším typem leukemie v západním světě.Podpora a pomoc heterogenní pacientské komunitě s CLL, včetně strukturovaného informačního portálu v českém jazyce, je součástí poslání pacientské organizace Diagnóza leukemie. Hájení zájmů pacientů s leukemií je v podtextu veškerého dění. Nepřetržitý provoz telefonické linky a e-mailové korespondence umožňují pacientům kdykoli dosáhnout na laickou konzultaci a navigaci k diskrétnímu poradenství formou druhého názoru, který, jak známo, na stejné klinice nefunguje.

Navzdory individuální zdravotní situaci a rozdílné léčbě, co mají pacienti s leukemiemi společného?

  • Potřebu informací o onemocnění, léčebných možnostech, výzkumu (klinických studiích), zmírňování nežádoucích účinků léčby

  • Potřebu podpory nemocného v aktivním přístupu ke svému onemocnění

  • Potřebu tlumočení hlasu pacientů směrem ke zdravotnickým institucím (ministerstvu, lékovému regulátorovi, zdravotním pojišťovnám)

  • Potřebu komplexního přístupu k onkologickému onemocnění a celostního pohledu na nemocného

Jana Pelouchová
předsedkyně spolku
Diagnóza leukemie, z.s.

Úvodní slovo - názor odborníka na léčbu CLL

CLL je v oblasti krevních nádorových chorob výjimečná z řady hledisek, například tím, že v současnosti je ve většině případů diagnóza stanovena náhodně při vyšetření krevního obrazu a nemocný nemá žádné příznaky. Mnoho nemocných s CLL není nutno dlouho, v řadě případů dokonce nikdy léčit; jiní nemocní musí být naopak léčeni opakovaně. CLL má dlouhodobý průběh a kvalitní spolupráce a dialog lékaře s nemocným je zcela zásadní pro vytvoření vzájemné důvěry a společný boj s tímto onemocněním.

Pacientská organizace je vynikajícím místem, kde se mohou nemocní a jejich blízcí setkávat, sdílet svoje zkušenosti, vzájemně se podporovat a získat cenné informace o svém onemocnění. Organizace nemocných s CLL v České republice dlouho chyběla. Mám proto velkou radost, že se spolek Diagnóza leukemie rozhodl věnovat kromě dalších leukemických onemocnění také problematice CLL. Podle mého názoru hrají pacientské organizace v moderní společnosti velmi důležitou roli v oblasti podpory a vzdělávání nemocných, ale také jako partneři pro jednání s odborníky, zdravotními pojišťovnami či ministerstvem zdravotnictvím. To je obzvláště aktuální v současné době, kdy se mezi možnosti léčby CLL dostaly nové, vysoce účinné, ale zároveň extrémně drahé cílené preparáty.

Velice mne těší, že spolek Diagnóza leukemie oslovil Českou CLL skupinu s nabídkou ke spolupráci; naše skupina tuto nabídku jednoznačně vítá a jsem přesvědčen, že bude prospěšná jak nemocným s CLL, tak lékařům a dalším zdravotníkům o tyto nemocné pečující.

prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
1. místopředseda České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii - ČSCLL
IV. interní hematologická klinika
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
Hradec Králové
www.cll.cz

 

 

Stáhnout brožuru

 

Brožura obsahuje informace pro pacienty, kterým byla diagnostikována chronická lymfocytární leukemie (CLL) a u kterých je poprvé zahajována léčba.

 

1. prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.: Úvod do problematiky CLL 

2. prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.: Problematika léčby CLL 

3. MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.: Charakteristika a management nežádoucích účinků při léčbě chronické lymfocytární leukemie (CLL) 

4. JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M.: Právník radí pacientům 

5. MUDr. Jana Zuchnická: Individualizovaná léčba CLL 

6. Rozhovor s prof. MUDr. Markem Trněným, CSc., adresovaný pacientům s CLL na 23.kongresu EHA - úvodní slovo

7. Rozhovor s prof. MUDr. Markem Trněným, CSc., adresovaný pacientům s CLL na 23.kongresu EHA - hovoří prof. Trněný

8. Rozhovory se členy výkonného výboru sítě CLL ADVOCATES NETWORK na světovém summitu HORIZONTY CLL 2018 v Praze

9. Atmosféra na světovém summitu HORIZONTY CLL 2018 v Praze

 

 

 

 

Krev a krevní buňky

Z čeho je složena krev a jak vznikají leukemie

Video vzniklo v rámci evropského projektu ERIC - Evropské iniciativy pro chronickou lymfocytární leukemii, na české verzi se podílela ČSCLL - Česká odborná skupina pro chronickou lymfocytární leukemii.

1. Z čeho je složena krev a jak vznikají leukemie